Welkom bij de Heemkerk!

Welkom bij de Heemkerk!

Wij zijn christenen die in alle eenvoud samenkomen rondom de Here Jezus. Ongeacht je christelijke overtuiging of achtergrond ben je als christen welkom bij ons. Wij geloven in de eenheid van alle ware kinderen van God.

De laatste dienst van de Heemkerk was op 14 januari 2024. Binnenkort zal Rafaƫl gemeente Nehemia het gebouw gaan gebruiken voor diensten. Zodra daar meer bekend over is kan je dit lezen op www.rafael-nehemia.nl

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheus 28:20)

Over de Heemkerk

Als Heemkerk willen wij een plaats zijn waar we samen God mogen ontmoeten en aanbidden, een veilig thuis zijn en waar we elkaar helpen Jezus te volgen. Een plaats van waaruit we ons inzetten voor de naaste en het goede nieuws van Gods verzoening in Jezus Christus uitdragen.

Meer informatie

Als je meer informatie wil of contact wil opnemen, dan kan je bellen met Wim Sterrenburg (023-5846160). Voor meer informatie zie hier onze contactgegevens.