Nieuws

Nieuws

De Heemkerk stopt

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheus 28:20)

Het is met verdriet dat wij u meedelen dat wij, de broeders en zusters van de vergadering Heemstede zullen stoppen met samenkomen zoals wij dat jarenlang hebben mogen doen. Het aantal broeders en zusters die in Heemstede vergaderden is in de loop van de tijd door verschillende oorzaken (verhuizen, overlijden, overstap naar een andere gemeente) zo klein geworden dat wij na veel gebed tot dit besluit zijn gekomen. Met pijn in ons hart, maar we kijken ook in dankbaarheid terug op de vele zegeningen die we hebben mogen ontvangen. Veel jeugd hebben we zien opgroeien, velen van hen zijn in ons lokaal gedoopt.

Op 14 januari 2024 zullen we de laatste samenkomst in ons lokaal hebben. Aanvang 10 uur. Als u hier bij wilt zijn bent u van harte welkom. Wel graag aanmelden via info@heemkerk.nl