ANBI

ANBI

De Heemkerk is een ANBI goedgekeurde instelling.

RSIN nummer 818266156 Vergadering van Gelovigen Heemstede; de “Heemkerk”

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Heemkerk wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester, benoemd in een algemene gemeentevergadering. Besluitvorming over beleid, geestelijke zaken en financiën worden in de algemene gemeentevergaderingen vastgelegd.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Banknummer
Het banknummer van de Heemkerk is NL27 RABO 0386 3707 45 en staat op naam van”Vergadering van gelovigen Heemstede” .

De Heemkerk is een ANBI goedgekeurde instantie.

RSIN nummer 818266156 Vergadering van Gelovigen Heemstede; “Heemkerk”

Onze missie en visie en het beleidsplan vindt u onder het menu “Ons Plan”

Financiële verantwoording