Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Op zondag (tot 14 januari 2024)

Aanbiddingsdienst met avondmaal en aansluitend dienst van het Woord (getuigenis en uitleg van de Bijbel).
Van 10:00 tot ongeveer 11:30/12:00 uur.

Let op: Het kan zijn dat een dienst op zondag door omstandigheden niet doorgaat. Kijk bij op de pagina “Nieuws” voor actuele berichten hierover.

De dienst van aanbidding heeft als hoogtepunt de viering van het avondmaal. Elk lid van de gemeente kan door middel van een lied, een Bijbeltekst, een getuigenis, een gebed, een overdenking aan de hand van de bijbel, zijn aandeel hebben in het aanbidden van de Vader en de Zoon door de Heilige Geest.
We komen dus samen rondom de Heer Jezus Christus om Hem te aanbidden en de Vader te eren geleid door de Geest.

Elke wedergeboren christen kan deelnemen aan het avondmaal. Aangezien wij de verantwoording dragen voor het avondmaal, willen we graag als je voor het eerst bij ons de dienst bezoekt en deel wilt nemen aan het avondmaal, vooraf even met je spreken. Je kan ook vantevoren al even contact met ons opnemen.  

Omstreeks 11:00 uur gaan de kinderen naar de zondagsschool (als er meerdere kinderen zijn).
Dan begint de dienst van uitleg van de Bijbel. Een broeder, soms twee of drie hebben een uitleg van de Bijbel of een voorbereid thema. Dit duurt tot ongeveer 11:30/11:45 uur.

Na deze dienst drinken we samen koffie of thee en praten wij na.

Op woensdagmiddag

Zie woensdagmiddagbijeenkomsten

Overige bijeenkomsten

Kijk op de pagina “nieuws” voor andere bijeenkomsten


Je bent van harte uitgenodigd voor deze diensten!

Mocht je vragen hebben over de samenkomsten neem dan even contact met ons op.