Nieuws

Nieuws

De Heemkerk stopt

Op 14 januari 2024 is de laatste dienst geweest van de Heemkerk. Was je aanwezig en wil je de foto’s van de dienst ontvangen, stuur dan even een mailtje naar info@heemkerk.nl

Rafaël gemeente Nehemia zal het gebouw binnenkort gaan gebruiken voor hun diensten. Meer informatie zal volgen op de website van Nehemia: www.rafael-nehemia.nl

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheus 28:20)

Het is met verdriet dat wij u meedelen dat wij, de broeders en zusters van de vergadering Heemstede zullen stoppen met samenkomen zoals wij dat jarenlang hebben mogen doen. Het aantal broeders en zusters die in Heemstede vergaderden is in de loop van de tijd door verschillende oorzaken (verhuizen, overlijden, overstap naar een andere gemeente) zo klein geworden dat wij na veel gebed tot dit besluit zijn gekomen. Met pijn in ons hart, maar we kijken ook in dankbaarheid terug op de vele zegeningen die we hebben mogen ontvangen. Veel jeugd hebben we zien opgroeien, velen van hen zijn in ons lokaal gedoopt.